// **** CHANGE YOUR IMAGE HERE **** // Set the letter that creates your snowflake (recommended: * ) var snowletter=" " // Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2) var sinkspeed=0.6 // Set the maximal-size of your snowflaxes var snowmaxsize=40 // Set the minimal-size of your snowflaxes var snowminsize=20 // Set the snowing-zone // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing // Set 3 for center-snowing, ser right-side-snowing var snowingzone=1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CONFIGURATION ENDS HERE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Do not edit below this line var snow=new Array() var marginbottom var marginright var timer var i_snow=0 var x_mv=new Array(); var crds=new Array(); var lftrght=new Array(); var browserinfos=navigator.userAgent var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/) var ns6=document.getElementById&&!document.all var opera=browserinfos.match(/Opera/) var browserok=ie5||ns6||opera function randommaker(range) { rand=Math.floor(range*Math.random()) return rand } function initsnow() { if (ie5 || opera) { marginbottom = document.body.clientHeight marginright = document.body.clientWidth } else if (ns6) { marginbottom = window.innerHeight marginright = window.innerWidth } var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] = 0; lftrght[i] = Math.random()*15; x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10; snow[i]=document.getElementById("s"+i) snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)] snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize snow[i].style.fontSize=snow[i].size snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)] snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5 if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size) snow[i].style.left=snow[i].posx snow[i].style.top=snow[i].posy } movesnow() } function movesnow() { for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] += x_mv[i]; snow[i].posy+=snow[i].sink snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]); snow[i].style.top=snow[i].posy if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginrigh

 

lftrght[i])){ if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=0 } } var timer=setTimeout("movesnow()",50) } for (i=0;i<=snowmax;i++) { document.write("

"+snowletter+"") } if (browserok) { window.onload=initsnow }

Free JavaScript from

> background=dogg/bagani5.gif>


 

 


........ ............................ .. ...................................

Vi står här och väntar på dig ..mormor,

när du kommer ner för.. trappan !

 

......................................................................

.....................................................................................Photo/Sören Kroon

.

En ros blöder av saknad av dig Bitte !

 

Hjärta det brister av sorg !

Du kämpade så tappert,.. för du ville så gärna leva ,

 

Men sjukdomen den.. besegrade dig .

..........................

............ ......

............Teckning:Wilma Andersson ............................................Teckning:Ellen Wikell

......................Sv.ps. 799

Det är svårt att mista en vän,

så svårt att mista en vän.

Något fint går itu.

Här är jag.Var är du?

Jag vill tro att vi träffas igen.

 

Som en fjäril som lyfter från blomman,

som en fågel som lämnar sitt bo

söker själen din väg mot det höga

så har jag hört , så har jag lärt.

Är det sant ,så vet du det nu.

Här är jag. Var är du?

 

Det är svårt att mista en vän,

så svårt att mista en vän.

Något fint går itu.

Här är jag.Var är du ?

Jag vill tro att vi träffas igen.

....................................................................(G. Bornemark)

Du är en mycke kär vän , vi glömmer dig aldrig Bitte !!

 

© Maude Bo Mjärdner